1. NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

1.1. Šie noteikumi attiecas uz visiem līgumiem par tādu grāmatu pirkumu, kuras pasūtītas AS „Latvijas Mediji ” (turpmāk tekstā – “LM Veikals”) interneta veikals veikals.la.lv
1.2. Šie noteikumi ir spēkā līdz to nomaiņai.

2. LĪGUMĀ NOTEIKTIE PIENĀKUMI

2.1. Interneta veikals „ LM Veikals „ pirkumus var veikt gan reģistrēti Klienti, kuriem ir izveidots klienta konts, gan Klienti, kuri nereģistrējas interneta grāmatnīcā, bet veicot pasūtījumu norāda savu vārdu uzvārdu un piegādes adresi.
2.2. Ar pasūtījuma veikšanu Klients apliecina to, ka Klients pilnībā piekrīt interneta veikala „LM Veikals” noteikumiem un apņemas tos ievērot. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad „LM Veikals ”ir saņēmis samaksu par klienta veikto pasūtījumu un izbeidzas grāmatu piegādes brīdī.
2.3. „LM Veikals” uzņemas pienākumu sniegt Klientam informāciju un dot apstiprinājumu, ka grāmatu pirkuma līgums ir stājies spēkā:
2.3.1. pēc interneta veikala veikals.la.lv pasūtījuma apmaksas, Klients saņem e-pasta vēstuli par izdarīto pasūtījumu;
2.3.2. ja Klienta pasūtītā grāmata nav pieejama, „LM Veikals” nosūta Klientam e-pasta vēstuli, informējot par šo gadījumu.
2.4. Darbības, kas jāveic, lai veiktu pasūtījumu:
jāizvēlas grāmata/-as;
jāieliek “grozā” izvēlētās grāmatas;
jānorāda grāmatas/-tu skaits;
jāieraksta klienta vārds uzvārds vai jāizveido klienta konts atsevišķi reģistrējoties sistēmā
jānorāda piegādes adrese;
jāizvēlas maksājuma veids;
jāveic maksājums;
jāsaņem apstiprinājums par pasūtījuma saņemšanu uz Klienta norādīto e-pasta adresi;
2.5. „LM Veikals” lai mazinātu iespējamās ievades kļūdas Klientam izdarot pasūtījumu, jānodrošina:
piegādes adreses norādīšanai atsevišķus laukus pilsētas, apdzīvotas vietas, ielas nosaukuma, mājas numura, korpusa numura, dzīvokļa numura, pasta indeksa, kā arī atsevišķus laukus durvju koda un telefona numura norādīšanai;"
Klientam iespēju apskatīt un labot savu norādīto piegādes adresi un kontaktinformāciju pirms pasūtījuma apstiprināšanas."

3. PASŪTĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ

„LM Veikals” izdoto grāmatu piegādes laiks ir 4-6 darba dienas, skaitot no pasūtījuma samaksas saņemšanas dienas. Piegādes termiņu nosaka vairāki faktori: VAS “Latvijas Pasts” piegādes laiks un darba laiks pēc Klienta norādītās adreses, kā arī apmaksas veids, kādu Klients izvēlas.

4. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE

4.1. Pasūtījumu iespējams saņemt ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību.
4.2. Gadījumā, ja piegādi veic VAS “Latvijas pasts”. Klientam tiek piegādātspaziņojums, un Klients var sūtījumu saņemt pasta nodaļā. Pasta nodaļā sūtījums tiek uzglabāts 10 dienas, tad pasūtījums tiek atgriezts „LM Veikals ” noliktavā un Klientam ir jāveic papildus samaksa, lai tiktu organizēta atkārtota piegāde. „LM Veikals ”noliktavā pasūtītās grāmatas tiek uzglabātas 2 mēnešus.
4.3. Sūtījumu piegādi uz ārzemēm veikals.la.lv nodrošina, izmantojot VAS Latvijas Pasts bandroļu pārsūtīšanas pakalpojumu. VAS Latvijas Pasts noteiktais bandroļu piegādes standarts tuvākajām Eiropas valstīm ir 5-7 darba dienas; tālākajām Eiropas valstīm 7-10 darba dienas; Krievijai 14-20 darba dienas; ASV un Austrālijai 7-14 darba dienas.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Visas cenas interneta veikalā veikals.la.lv uzrādītas kopā ar PVN, PVN izmaiņu gadījumā „LM Veikals” veic atbilstošas cenu korekcijas.
5.2. Preču cenas var tikt mainītas pēc „LM Veikals” ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot Klientus.
5.3. Maksa par pasūtījuma piegādi Latvijas teritorijā tiek aprēķināta atbilstoši VAS Latvijas Pasts , kas atkarīgi no pasūtījuma svara. Maksa par pasūtījuma piegādi grāmatu atpakaļatdošanas gadījumā atmaksāta netiek.
5.4. Maksa par grāmatu piegādi uz ārzemēm tiek aprēķināta, par pamatu ņemot VAS Latvijas Pasts tarifus, tiem pieskaitot tiešās izmaksas, kas saistītas ar grāmatu iesaiņošanu, iesaiņojamo materiālu iegādi un sūtījumu ierakstīšanu.
5.5. Par pasūtījumiem interneta grāmatnīcā veikals.la.lv „LM Veikals”var norēķināties šādos veidos:
5.5.1. ar Bankas nosaukums, ja ir (Swedbanka AS ) internetbankas starpniecību;
5.5.2. saņemot rēķinu uz norādīto e-pasta adresi un apmaksājot jebkurā bankā vai interneta bankā pēc klienta ieskatiem (pasūtījuma apstrāde tiek uzsākta tikai tad, kad pārskaitījums ir saņemts bankā.
5.6. Maksājums jāveic 5 darba dienu laikā no pirkuma veikšanas.

6. KLIENTA TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU UN ATTEIKTIES NO PASŪTĪJUMA

Attiecībā uz visām pasūtītajām grāmatām „LM Veikals” dod Klientam tiesības, uzrādot pamatotu atteikšanās iemeslu, atdot grāmatas atpakaļ (atgriezt) 7 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

7. GRĀMATU ATPAKAĻATDOŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Lai noformētu grāmatu atgriešanu, nepieciešams aizpildīt Grāmatu atgriešanas veidlapu un pievienot to grāmatām, kas nosūtāmas atpakaļ. Grāmatas atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, ja tās nelietotas tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar Grāmatu atgriešanas veidlapu.
7.2. Atdodamās preces nosūtāmas uz adresi: AS Latvijas Mediji, Toma iela 4, Rīga, LV-1003

8. „LM Veikals” TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU

8.1. . „LM Veikals” patur tiesības izbeigt līgumu, ja pasūtītās grāmatas apgāda noliktavā nav pieejamas.
8.2. Naudas summa, kas samaksāta par pasūtītajām grāmatām, tiks atgriezta Klienta kontā 5 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts pasūtījums. „LM Veikals ” darbinieks var lūgt Klientu iesniegt rakstisku iesniegumu, uz kura pamata nauda tiks pārskaitīta atpakaļ uz Klienta bankas kontu.

9. NAUDAS ATMAKSA

Naudu par atpakaļ atdotajām grāmatām „LM Veikals” pārskaita uz Klienta norādīto bankas kontu 30 dienu laikā no preces atgriešanas reģistrācijas dienas „LM Veikalā ”. „LM Veikals” pārskaita naudu par atpakaļ atdotajām grāmatām tikai uz tādu bankas kontu, no kura nauda saņemta, vai kartes kontu, ar kuru veikts darījums.

10. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS TIESĪBAS

Gadījumā, ja pasūtītājām grāmatām, tās atverot, tiek konstatēti slēpti trūkumi (bojājumi), Klients šādas grāmatas nosūta „LM Veikals”, kura veic visas nepieciešamās darbības, lai grāmatas aizstātu ar identiskām grāmatām (apmainītu). Ja grāmatu aizstāšana nav iespējama, Klients ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma un saņemt atpakaļ pilnu grāmatu cenu un ar pasūtījuma piegādi un atpakaļ nosūtīšanu saistītos izdevumus.

11. „LM Veikals” ATBILDĪBA

„LM veikals” ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri nodarīti Klientam, ja šādi zaudējumi ir pirkuma līguma noteikumu pārkāpuma sekas un nodarīti „LM Veikals” rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.

12. KLIENTU DATU BĀZE

„LM Veikals” ir tiesības pieprasīt Klientu personas datus un nodot šo informāciju VAS “Latvijas pasts” pasūtījumu izpildes nolūkos. „LM Veikals” ir tiesības izmantot Klienta adreses datus un e-pasta adresi, lai piegādātu informāciju un reklāmas produkciju.
Klientam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu informācijas un reklāmas produkcijas piegādei.

13. KONTAKTINFORMĀCIJA

AS „Latvijas Mediji”
Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr.: 40103027253
PVN Nr.: LV40103027253
Tel.: 6 709 6693
Darba laiks:
Pirmdien 9-17
Otrdien 9-17
Trešdien 9-17
Ceturtdien 11-19
Piektdien 9-17
Noteikumi 2016. gada 1. septembris